”Calificăm angajaţi în telecomunicaţii şi domeniul comercial – CAJOC”

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 ” Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă
Titlul proiectului: Calificăm angajaţi ȋn telecomunicaţii şi domeniul comercial – CAJOC
Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/139007

photo4Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007-2013 şi se desfăşoară în perioada aprilie 2014 –  octombrie 2015.

Proiectul este derulat de Fundația CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALĂ (CDM) împreună cu partenerul SC TELEDATANET S.R.L.

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea capitalului uman printr-un program integrat de informare, orientare, consiliere si formare profesionala continua pentru 980 de angajati din domeniile telecomunicatii si comercial, din 7 regiuni de dezvoltare.

photo1Proiectul vizeaza obtinerea unor beneficii pentru grupul tinta selectat, pe termen mediu si lung prin cresterea nivelului de calificare a 980 de angajati din domeniile telecomunicatii si comercial, la nivelul a 7 regiuni de dezvoltare. Regiunile de desfășurare a proiectului sunt Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru, Vest, Sud-Est.

Persoanele înscrise în proiect vor beneficia GRATUIT de următoarele servicii:

  • Informare și consiliere profesională
  • Formare profesională în următoarele domenii:
    • Tehnician Telecomunicații (minim 12 clase)
    • Lucrător în comerț (minim studii gimnaziale – 8 clase)
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

logo-banner